Stenové debnenia

Stenové debnenie SL 2000

Ľahké  stenové debnenie používa na odebňovanie stien, základov, šachiet, oporných múrov kanálov, stĺpov a pod.. Základnými prvkami sú odebňovacie panely, vnútorné a vonkajšie rohy, výplňové kusy, vyrovnávacie panely, spínacie prvky a klinové platne. Jednotlivé prvky nevyžadujú skrutkovanie. Panely sa spájajú klinovými platňami pomocou kladiva. Paneli majú oceľovú kostru s priskrutkovanou preglejkou zaliatou do pružného tmelu. Dierovanie umožňuje ľubovoľnú kombináciu ležatých a stojatých panelov. V ponuke sú pozinkované alebo ošetrené farebným náterom.

 

  dav 20170711_181109 20170711_181131 dav dav dav IMG_20161105_100805 IMG_20161105_100750 20170711_181227 20170711_181149 20170711_181134DSC_0609DSC_0620DSC_0637DSC_0594DSC_0591DSC_0941DSC_0952DSC_0919DSC_1007

Ťažké stenové debnenie TOP

Debnenie TOP poskytuje všetky výhody, ktoré iné odebňovacie systémy len sčasti poskytujú je určené všade tam, kde sa vyžaduje pevné debnenie  s použitím žeriava. Debnenie TOP má spomedzi rámových debniacich systémov najmenší počet spínacích miest – na jedno spínanie pripadá až 1,76 m2 debnenej plochy. Táto výhoda priaznivo ovplyvňuje prácnosť odebňovania stien. Z hľadiska technologického je toto debnenie jednoduché, bezpečné a maximálne variabilné. Odebňovací panel je iba 12 cm hrubý a napriek tomu znesie tlak čerstvého betónu až 50 kN/m2. Je to tým, že po obvode je panel vystužený špeciálnym dutým profilom, ktorý tvorí súčasne spoľahlivú ochranu odebňovacieho plášťa, vytvoreného z vodovzdornej  fó liovanej preglejky hrúbky 21 mm. Touto úpravou odebňovacieho plášťa sú vytvorené podmienky pre kvalitné tapetovateľné povrchy betónov.

 


...made by chorvat.net