PODPORUJEME VAŠE STAVBY.

Svojou ponukou produktov a služieb pomáhame uskutočňovať Vaše stavebné zámery, rýchlo efektívne a bezpečne.

Stenové debnenie SL 2000

Ľahké stenové debnenie používa na odebňovanie stien, základov, šachiet, oporných múrov kanálov, stĺpov a pod.. Základnými prvkami sú odebňovacie panely, vnútorné a vonkajšie rohy, výplňové kusy, vyrovnávacie panely, spínacie prvky a klinové platne. Jednotlivé prvky nevyžadujú skrutkovanie. Panely sa spájajú klinovými platňami pomocou kladiva. Paneli majú oceľovú kostru s priskrutkovanou preglejkou zaliatou do pružného tmelu. Dierovanie umožňuje ľubovoľnú kombináciu ležatých a stojatých panelov. V ponuke sú pozinkované alebo ošetrené farebným náterom.

Ťažké stenové debnenie TOP

Debnenie TOP poskytuje všetky výhody, ktoré iné odebňovacie systémy len sčasti poskytujú je určené všade tam, kde sa vyžaduje pevné debnenie s použitím žeriava. Debnenie TOP má spomedzi rámových debniacich systémov najmenší počet spínacích miest – na jedno spínanie pripadá až 1,76 m2 debnenej plochy. Táto výhoda priaznivo ovplyvňuje prácnosť odebňovania stien. Z hľadiska technologického je toto debnenie jednoduché, bezpečné a maximálne variabilné. Odebňovací panel je iba 12 cm hrubý a napriek tomu znesie tlak čerstvého betónu až 50 kN/m2. Je to tým, že po obvode je panel vystužený špeciálnym dutým profilom, ktorý tvorí súčasne spoľahlivú ochranu odebňovacieho plášťa, vytvoreného z vodovzdornej fó liovanej preglejky hrúbky 21 mm. Touto úpravou odebňovacieho plášťa sú vytvorené podmienky pre kvalitné tapetovateľné povrchy betónov.

Stropné debnenia

Používa sa na odebňovanie stropných konštrukcií – hladkých stropných dosák, ako aj stropov s rebrami, trámami a prievlakmi. Prednosťou je ručná montáž bez potreby nasadenia žeriavu. Jeho výhody vyniknú najmä pri uzavretých, členitých a nepravidelných pôdorysoch a v stiesnených pracovných priestoroch.

Príslušenstvo

Ponúkame široké množstvo príslušenstva pre montáž stenových a stropných debnení. Od rôznych dištančných podložiek až po papierové jednorazové debnenia.

Katalóg stavebných a priemyselných rozvádzačov.

Skladová dostupnosť, výhodné ceny, spoľahlivosť, kvalita, variabilita použitia, široký sortiment, overený dodávateľ. Zadajte si požiadavku – poradíme, naceníme, dodáme. Vyžiadajte si cenník pre montážne firmy.

Kontakt